V knihovně už Ježíšek naděloval, tak si přijďte vybrat...

Beseda s Robertem Fulghumem

Klementinum

Autorské čtení Terezy Brdečkové

Šesťáci a zručské pověsti

Návštěva komise z Ministerstva kultury ČR

Už jsem čtenář!

Sobotní oslavy

Vítězové soutěže Příběh z kostek

Deskové hry na ZŠ

Celé Česko čte dětem

Velikonoční literární kroužek

Noc s Andersenem

Autorské čtení Miloše Doležala

Březen měsíc knihy

V knihovně jak v mraveništi