Návštěva komise z Ministerstva kultury ČR

Nové dětské knihy

Už jsem čtenář!

Sobotní oslavy

Vítězové soutěže Příběh z kostek

Deskové hry na ZŠ

Celé Česko čte dětem

Velikonoční literární kroužek

Noc s Andersenem

Autorské čtení Miloše Doležala

Březen měsíc knihy

V knihovně jak v mraveništi

Přednáška Srbsko

Předvánoční návštěvy v knihovně

Vítání prosince zpěvem

Návštěva ZŠ Okružní

MŠ Malostranská v knihovně

Pasování na čtenáře

Fotogalerie: Literární klub Kamarád