Historie

Týden knihoven (5.10. - 11.10.) byl v naší knihovně hlavně věnován dětem. Děti ze 2. tříd ZŠ byly pasovány na čtenáře naší knihovny a odnesly si malý dárek jako upomínku na tento den. Žáci 5. tříd ZŠ se vypravili do minulosti našeho města. Literární klubko Kamarád se sešlo na své pravidelné středeční schůzce. Pro dospělé byla připravena beseda "Národní parky USA" pana Miroslava Krupky.

Měsíc červen byl ve Spolkovém domě mimo jiné ve znamení vzpomínky na Josefa Čapka, českého malíře, spisovatele, fotografa, grafika a knižního ilustrátora, který zahynul v dubnu 1945 v koncentračním táboře. V naší knihovně proběhlo 10 akcí pro děti a 1 akce pro dospělé. Účast na těchto akcích byla 199 posluchačů.

26. května navštívila naši knihovnu delegace SKIPu (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků). Na 45 hostů si se zájmem prohlédlo Spolkový dům včetně naší knihovny, obdivovali, jak je vše krásně upraveno. V zasedací místnosti pro ně bylo připraveno pohoštění a konal se jejich vlastní program. Odpoledne navštívili zámek včetně zámeckého parku. Odezva této návštěvy byla velice příznivá.

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ: každá knihovna se prezentuje nejrůznějšími akcemi. Během března se v naší knihovně uskutečnilo 18 akcí a celkem se zúčastnilo 366 posluchačů. Knihovnu navštívily všechny zručské mateřské školy, celý první stupeň ZŠ i děti ze ZŠ Okružní. Jedna přednáška byla věnována dospělým. Byla to níže uvedená "Dominikánská republika".  Celkem za tento měsíc prošlo  knihovnou 1333 návštěvníků a vypůjčili si na 3000 knihovních jednotek.

 

V pondělí 23. března se konala přednáška Ivy Schlixbierové s názvem "Dominikánská republika - země kontrastů". Velice příjemné vyprávění o putování touto zemí, kdy šlo málem i o život, si vyslechlo 45 návštěvníků.

 

V úterý 13. ledna 2015  prožilo 60 posluchačů příjemný podvečer s Patrikem Kotrbou, který putoval pěšky z jižních Čech až k západní hranici Španělska do poutního místa Santiago de Compostela. Své milé povídání doplnil promítáním fotografií, proložil to písněmi a dokonce i vlastními básněmi. Své sbírky básní nabídl k prodeji. Byla to vydařená akce a těšíme se na další setkání s tímto cestovatelem.