Pasování prvňáčků na čtenáře

Přednášky o J. A. Baťovi

Noc s Andersenem

Březnové besedy se žáky

Přednášky o Zruči nad Sázavou

Beseda o Istanbulu

Deskové hry o jarních prázdninách

Povídání pro klienty DS Centrin

Čtenářský kroužek

Pasování prvňáčků na čtenáře

Návštěva prvňáčků

Putování Balkánem

V knihovně už Ježíšek naděloval, tak si přijďte vybrat...

Beseda s Robertem Fulghumem

Klementinum

Autorské čtení Terezy Brdečkové

Návštěva komise z Ministerstva kultury ČR

Už jsem čtenář!

Sobotní oslavy

Celé Česko čte dětem

Autorské čtení Miloše Doležala