Už jsem čtenář!

22.06.2017 13:16

Naše knihovna se letos poprvé připojila k celorepublikovému projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí a podchytit zájem o čtení od prvních měsíců školní docházky. Ve čtvrtek 22. června tak prvňáčci z místní školy společně se svými učitelkami a paní zástupkyní ředitelky školy navštívili naši knihovnu. Po prokázání svých čtenářských dovedností a slibu čtenáře byli slavnostně pasováni na čtenáře naší knihovny. Umějí číst, mohou tedy užívat titul ČTENÁŘ. A aby mohli své umění dále rozvíjet, obdrželi od knihovnic průkaz čtenáře na rok zdarma, pamětní list na dnešní den a knihu Lapálie v Lampálii, která je pro tuto akci speciálně vydána.