Putování Balkánem

07.02.2018 07:58

V úterý 6. února se v zasedací místnosti Spolkového domu po delší době sešlo více než třicet příznivců cestovatelských přednášek. Na pořadu dne bylo povídání pana Marka Dolejšího o jeho prázdninové studijní cestě po Balkánu. Pan Dolejší své velmi zajímavé povídání obohatil o neskutečné množství fotografií, videí i osobních zážitků z jednotlivých republik dřívější Jugoslávie. Povyprávěl o místní kultuře, mísení náboženských proudů, mentalitě obyvatel, jejich zvycích i každodenním životě. Na Balkán se může dojet pokochat přírodou a architekturou takřka každý, ale z vyprávění pana Dolejšího bylo všem jasné, že se touto oblastí zabývá dlouhodobě, zná nejenom nejstarší historii, ale i novodobé poválečné uspořádání, orientuje se v tamní složité náboženské problematice, rozumí si se starousedlíky a to bylo pro návštěvníky velmi cenné a obohacující. Děkujeme tímto přednášejícímu a přejeme mu mnoho dalších výprav, protože nám slíbil, že se o své zážitky opět přijde podělit, a my se už nyní těšíme.