Pasování na čtenáře

16.05.2018 08:35

„Už jsem čtenář!“ mohou od 15. května prohlašet zručští prvňáčci. Společně se svými učitelkami navštívili naši knihovnu, předvedli své čtenářské dovednosti, složili čtenářský slib a poté byli slavnostně pasováni na čtenáře naší knihovny. Při této příležitosti obdrželi od knihovnic pamětní list a průkaz čtenáře na rok zdarma, od Svazu knihovníků dostali knihu Bráchova bota, která je speciálně vydávána pro účastníky projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka. Cílem tohoto projektu je podporovat rozvoj četby a čtenářské gramotnosti dětí a podchytit zájem o čtení od prvních měsíců školní docházky.