Literární klub Kamarád

05.10.2016 16:32

Co je dobré a funguje, to neměňme.  Držíc se tohoto hesla, obnovila paní knihovnice Milena Lhotková loňskou tradici středečního setkávání dětí v knihovně. Již podruhé se v tomto školním roce sešli noví členové literárního klubu Kamarád. První setkání bylo věnováno patronovi českého národa – sv. Václavovi. Podruhé se všichni setkali, aby si za pomoci paní učitelky Marie Vrzáčkové  pohráli s knihou Koulelo se, koulelo od Jaroslava Seiferta, přečetli si některé úryvky, popovídali si o ní, skládali puzzle, přiřazovali obrázky k textům a vlastně se nenásilnou a zábavnou formou věnovali práci s textem. Tyto aktivity významně rozvíjejí nejenom čtenářskou gramotnost dětí, ale prohlubují i mnohé další měkké kompetence dětí. A příště? To už na děti čeká práce přímo detektivní…