Čtenářský kroužek

03.10.2018 14:14

Každé středeční odpoledne se opět v knihovně schází kroužek Kamarád. S novými členy, novými knihami, novými nápady, novými hrami, povídáním, čtením a vyprávěním nejenom o nových knihách. Foto z posledního setkání najdete ve fotogalerii.