Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí  60 Kč/půl roku   120 Kč/rok
Registrační poplatek - děti, studenti, důchodci  40 Kč/půl roku    80 Kč/rok 
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 20 Kč    
3. upomínka 30 Kč
Upomínací dopis 50 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.