Soutěž Knihovna roku 2017

11.09.2017 15:42

Ve středu 30. srpna navštívila Městskou knihovnu ve Zruči nad Sázavou hodnotící komise Ministerstva kultury ČR. Naše knihovna byla totiž na základě statistických údajů o čtenářích, půjčovaných titulech a akcích nominována do celostátního kola v kategorii základní knihovna (pro obce do 5 000 obyvatel). Pětičlenná komise hodnotila prostory knihovny, uspořádání fondu, služby knihovny občanům, spolupráci knihovny se vzdělávacími organizacemi a spolky ve městě a akce knihovny konané od června 2016 do června 2017. Po prohlídce knihovny pro dospělé oslnil porotu svým výkonem Vojta Förster v roli průvodce dětskou knihovnou. Následovala prezentace povinných statistických údajů a poučení o historii knihovnictví ve Zruči, které velmi fundovaně a zajímavě přednesla Milena Lhotková. Následovalo pár slov starosty města Mgr. Martina Hujera o Zruči, informace vedoucí odboru kultury, školství a sportu Mgr. Martiny Fialové o akcích konaných v tomto období a stručné seznámení manažerky Spolkového domu Marcely Černé s činností spolků spojené s prohlídkou budovy. Svým vystoupením naši knihovnu podpořila ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová. Po pauze na občerstvení přišlo to nejpodstatnější – prezentace akcí knihovny. Hovořili jsme o  pravidelných  akcích jako jsou cestopisné přednášky, návštěvy dětí z mateřských škol, ze školy praktické, informatická výchova pro 1. stupeň ZŠ, ale i shánění studijních materiálů z jiných knihoven, půjčování deskových her, možnosti nahlédnutí do kronik města. Pochlubili jsme se úspěchem výstavy a autorského čtení manželů Pospíchalových, besedou s Milošem Doležalem, přípravou studentů k maturitě z literatury. Povídání knihovnic zpestřila svou recitací Veronika Bělíková. Komise si vše vyslechla a o tom, jak jsme dopadli, se dozvíme 5. října v Klementinu v Praze, kde bude slavnostní vyhlášení vítězů. Tak nám držte palce