Povídání pro klienty DS Centrin

Čtenářský kroužek

Pasování prvňáčků na čtenáře

Návštěva prvňáčků

Putování Balkánem

V knihovně už Ježíšek naděloval, tak si přijďte vybrat...

Beseda s Robertem Fulghumem

Klementinum

Autorské čtení Terezy Brdečkové

Šesťáci a zručské pověsti

Návštěva komise z Ministerstva kultury ČR

Už jsem čtenář!

Sobotní oslavy

Vítězové soutěže Příběh z kostek

Deskové hry na ZŠ

Celé Česko čte dětem

Noc s Andersenem

Autorské čtení Miloše Doležala